Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Εργασία: 457 συμβάσεις έργου εγκρίθηκαν σε 10 υπηρεσίες

εθνος online

 Νέος κύκλος συμβάσεων έργου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς του Δημοσίου άνοιξε με βάση τον προγραμματισμό προσλήψεων που υποβλήθηκε στο υπουργείο Εσωτερικών και την εξαίρεση που προβλέπει ο νόμος μέχρι 31-6-2011.

Στη σύναψη οκτώ συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας δώδεκα μηνών θα προχωρήσει ο Δήμος Χαϊδαρίου, μετά την εγκριτική απόφαση του ΑΣΕΠ. Οι θέσεις κατανέμονται σε τρεις ειδικότητες ως εξής:

  • ΥΕ Εργατών, έξι θέσεις,
  • ΠΕ Ιατρού Εργασίας, μία θέση, και
  • ΠΕ Τεχνικού Ασφαλείας, μία θέση.

 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2047305.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου