Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Το Χαϊδαρι συμμετειχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Urbact – Net-Topic


"Στο πλαίσιο του προγράμματος και κατά την τελευταία τριετία, ο Δήμος Χαϊδαρίου συμμετείχε σε ένα δίκτυο μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων με στόχο την κοινωνικοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την ανεύρεση λύσεων σε μεγάλα θέματα που απασχολούν τους πολίτες των αστικών και περιαστικών περιοχών.

Μέσα από το πρόγραμμα, ωρίμασε σε μεγάλο βαθμό η κεντρική ιδέα με τίτλο: «Haidari for all – Χαϊδάρι για όλους» που τέθηκε αρχικά σαν στόχος από τη Δημοτική Αρχή και βασίστηκε στους εξής άξονες – πεδία εφαρμογής:

1. Πολιτισμός – πολιτιστική κληρονομιά
2. Εκπαίδευση
3. Περιβάλλον
4. Προσβασιμότητα και ίσες ευκαιρίες


Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε Αστική Τοπική Ομάδα Στήριξης, η οποία ωρίμασε και προετοίμασε δράσεις για τα παραπάνω τέσσερα πεδία εφαρμογής, με αντικειμενικό στόχο την μετέπειτα ορθολογικότερη και ευκολότερη υλοποίηση των δράσεων αυτών. Οι δράσεις προετοιμάστηκαν με γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών αλλά και τις ιδιαιτερότητες του δήμου μας σε θέματα όπως το Περιβάλλον, ο Πολιτισμός, η Προσβασιμότητα κ.λπ.

Στην τελευταία συνάντηση , στην Βαρκελώνη, τον Δήμο Χαϊδαρίου εκπροσώπησε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για Ευρωπαϊκά Προγράμματα Θεοφίλης Απόστολος οπού και παρουσίασε την κεντρική ιδέα «Haidari for all-Χαϊδάρι για όλους» και κατέθεσε την  εμπειρία που κόμισε η πόλη από την συμμετοχή της στο Πρόγραμμα."

 Τα παραπάνω τα ψαρέψαμε από τον ιστότοπο του dimarxe.gr. Εκ πρώτης φαίνεται ως μια καλή ενέργεια στην οποία εάν αποδωθεί η σοβαρότητα και συνέπεια που απαιτείται ίσως αποδώσει. Σκαλίσαμε λίγο παραπάνω την υπόθεση να δούμε την παρουσία του Δήμου στο πρόγραμμα και μάθαμε τα εξής από το urbact.eu:


μετάφραση: "Το σχέδιο του Χαϊδαρίου είναι να συνδέσει την αστική ανάπτυξη της πόλης με την ανάπτυξη της ίδιας της πόλης. Επιπροσθέτως, να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των δημοτών στον προσδιορισμό της ταυτότητας της πόλης. Το Χαϊδάρι τα τελευταία 15 χρόνια κατέβαλε προσπάθειες να βελτιώσει την βιώσιμη ανάπτυξη. Η στρατηγική της πόλης είναι επικεντρωμένη στην ποιότητα ζωής και στην κατοικία. Ο Δήμος δοκιμάζει ορισμένες ολοκληρωμένες τοπικές δραστηριότητες ώστε να "προσεγγίσει" σωστά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων ανασυγκρότησης.


Το Χαϊδάρι φιλοδοξεί να ανταλλάξει εμπειρίες και πείρα (;) με όλα τα μέλη του προγράμματος καθώς και με άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις με σκοπό να αναπτύξει σταθερές, υπεύθυνες και κατάλληλες τοπικές στρατηγικές.

Τοπικές Προκλήσεις:

Οι κύριες προκλήσεις στις οποίες η πόλη πρέπει  δώσει απαντήσεις είναι οι ακόλουθες:

1.-  Υπερπήδηση φυσικών εμποδίων. Κατασκευή υπόγειων διαβάσεων επί της Λ. Αθηνών και διαμόρφωση των γύρω χώρων (πεζοδρόμηση).
2.-  Πεζογέφυρες με ανελκυστήρες για την διευκόλυνση της διάβασης των λεωφόρων ατόμων  με κινητικές δυσκολίες.
3.-  Ανάπτυξη και αξιοποίηση υποβαθμισμένων περιοχών ώστε όλες οι γειτονιές του Δήμου να αποκτήσουν τη σχετική τους αυτονομία και να μειώσουν την ανάγκη για μεγάλες μετακινήσεις.
4.-  Ανάπτυξη ομοιογένειας της πόλης για να απαλειφθεί η εικόνα των "δυο ταχυτήτων" και να διευκολυνθεί η προσβασιμότητα της ώστε η διάσχιση των οδικών αρτηριών να γίνει πιο ασφαλής για τους δημότες
5.-   Αναβάθμιση και συντήρηση του πρασίνου
6.-  Βελτίωση και διάδοση ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων της πόλης και ενεργειών για την διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το Χαϊδάρι αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση και θέλει να συνδέσει τον σχεδιασμό πόλεως με τις κοινωνικοοικονομικές και τοπικές τάσεις της περιοχής και με την ανάπτυξη του μοντέλου της αλλαγής της πόλης. Αυτό σημαίνει, μεταμόρφωση του Χαϊδαρίου από απλή οικιστική περιοχή σε πόλη πλήρους ποιοτικής διαβίωσης."

Στο μέλλον θα γίνει και προσπάθεια να έρθουμε σε επαφή με τον αντιδήμαρχο για να μάθουμε από "πρώτο χέρι" και τη δική του άποψη για αυτό το ενδιαφέρων θέμα που όμως δεν έλαχε της απαιτούμενης προβολής σε αυτούς που αφορά άμεσα. Τους Χαϊδαριώτες.

2 σχόλια: