Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

"Πλήρωσε τα μαλλιά της κεφαλής του", ναι υπήρξε και τέτοιος φόρος για όσους "έτρεφον μακράν κόμη"

[Πόσο θα πλήρωνε άραγε ο κύριος της φωτογραφίας; Αν το δούμε και αυτό μετά δεν θα έχει απομείνει απολύτως τίποτα άλλο να φορολογηθεί...]


Για να δούμε πώς βγήκε η… επίκαιρη έκφραση «πλήρωσε τα μαλλιά της κεφαλής του».

Γράφει ο ιστορικός Χριστόφορος Αγγελος:
«Οι επιβληθέντες φόροι ήσαν αναρίθμητοι, αλλά και άνισοι. Εκτός της δεκάτης, του εγγείου και της διακατοχής των ιδιοκτησιών, εκάστη οικογένεια κατέβαλε χωριστά φόρον καπνού (εστίας), δασμόν γάμου, δούλου και δούλης, καταλυμάτων, επαρχιακών εξόδων, καφτανίων, καρφοπετάλλων καί άλλων εκτάκτων. Ενώ δε ούτω βαρείς καθ’ εαυτούς ήσαν οι επιβληθέντες φόροι, έτι βαρύτερους καί αφόρητους καθίστα ο τρόπος της εισπράξεως και η δυναστεία των αποστελλομένων προς τούτο υπαλλήλων ή εκμισθωτών. Φόρος ωσαύ-τως ετίθετο επί των ραγιάδων εκείνων οίτινες έτρεφον μακράν κόμην».

Από αυτό το τελευταίο έμεινε παροιμιώδης η φράση…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου